Dodatak ishrani ne može biti zamena za uravnoteženu i raznovrsnu ishranu.

U redu
logo

Polivit B

ŠTA JE POLIVIT B U OBLIKU FILM - TABLETA?

POLIVIT B je dodatak ishrani koji omogućava optimalan unos vitamina B – grupe i efikasno održavanje svih fizioloških funkcija u čovekovom organizmu koje zavise od prisustva pojedinih, više ili svih vitamina B – grupe.

POLIVIT B film - tablete doprinose:

  • efikasnosti energetskog metabolizma,
  • fiziološkoj funkciji kardiovaskularnog sistema,
  • ublažavanju hroničnog umora i iscrpljenosti,
  • efikasnosti procesa eritropoeze,
  • održavanju normalnih psiholoških i mentalnih funkcija,
  • smanjenju rizika od oštećenja nerava,
  • smanjenju rizika za nutritivne deficite izazvane različitim faktorima,
  • umanjenju zdravstvenih posledica hroničnog alkoholizma.

KAKO SE UPOTREBLJAVAJU POLIVIT B FILM TABLETE?

POLIVIT B film - tablete su pakovane u dva blistera (oblik pakovanja) sa po 15 film - tableta u složivoj kutiji. Pojedinačno blister pakovanje je lako prenosivo i potpuno zaštićeno od oštećenja - uvek uz osobu kojoj je potreban POLIVIT B.

POLIVIT B film - tablete se upotrebljavaju jednom dnevno za uzrast iznad 15 godina.

TRAJANJE TERAPIJE/UPOTREBE

POLIVIT B je dodatak ishrani i nema određeno vreme upotrebe. Pri unosu jedne film - tablete dnevno nema ograničenja upotrebe.

KADA NE SME DA SE KORISTI POLIVIT B

POLIVIT B je izvor laktoze te osobe sa intolerancijom na laktozu treba da znaju ovaj podatak. Vrlo mala količina laktoze u POLIVIT-u B neće izazvati tegobe kod osoba sa intolerancijom na laktozu.

Prisutni aditivi E171, E122, E151 nemaju alergeni potencijal.1

Ukoliko se istovremeno koriste sledeći lekovi: levodopa, triciklični antidepresivi, alfa -1- blokatori ili sulfonamidi, treba konsultovati lekara.

1EFSA Journal 2010; 8(10): 1778

Saznajte više o film - tabletama

Polivit B

Pogledaj često postavljana pitanja