Dodatak ishrani ne može biti zamena za uravnoteženu i raznovrsnu ishranu.

U redu
logo

Šta su vitamini?

ŠTA SU VITAMINI?

Naziv vitamin potiče od latinske reči vita (život) i hemijskog naziva amin što znači da su vitamini od vitalnog (esencijalnog, uslovnog) značaja za život i zdravlje ljudi, ne mogu se stvarati u organizmu čoveka, moraju se unositi hranom ili u obliku dodataka ishrani.

Vitamini su grupa organskih jedinjenja različite hemijske strukture i osobina koji su organizmu čoveka potrebni u izuzetno malim količinima (miligramskim ili mikrogramskim), a neophodni su za rast, razvoj, reprodukciju i različite metaboličke procese i funkcije.

Vitamini se prema rastvorljivosti dele na vitamine rastvorljive u vodi i vitamine rastvorljive u mastima.

Saznajte koji vitamini pripadaju

vitaminima B - grupe.

Saznajte više